Treponema

4 pathogenic treponemes

  • Treponema pallidum spp. pallidum (Syphilis)

  • Treponema pallidum spp. pertenue (Yaws)

  • Treponema pallidum spp. endemicum (Bejel)

  • Treponema pallidum spp. carateum (Pinta)


  • Mophologically identical

  • Serologically indistinguishable